Početna >

Najave

PROJEKAT NET ZAVRŠEN!!!

Nakon pune dvije godine napornog rada projekat NET je uspješno okončan. Na ovoj stranici naći ćete sve informacije o toku realizacije projekta NET, galeriju fotografija, kao i publikacije i flajere o projektu. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim učesnicima u projektu, predavačima, gostima, ali i našim dobavljačima usluga na korektnoj i fer saradnji u protekle dvije godine. ...

Vijesti

Završna Press konferencija

Banja Luka, 22.5.2013.- Završna PRESS konferencija projekta NET održana je u prostorijama Područne privredne komore Banja Luka. PRESS konferenciju su vodili g-đa Jadranka Cvetković, sekretar Područne privredne komore Banja Luka i g-din Dalibor Drljača, projekt menadžer.  G-din Drljača je prisutnim predstavnicima medija predstavio u skraćenom obliku rezultate i posti...

XII Sastanak PMT Banja Luka

Banja Luka, 20.5.2013. – Završni sastanak PM tima održan je u prostorijama Područne privredne komore Banja Luka. Sastanak je otvorio projekt menadžer analizom rada tima u toku dvije godine intenzivne saradnje. Istaknut je dobar timski rad, blagovoremena reakcija članova tima i razumijevanje za novi način rada, kako od strane zaposlenih u komorama tako i od strane ...

VI Sjednica Nadzornog odbora projekta NET – Banja Luka

Banja Luka, 16.5.2013. – Šesta završna sjednica Nadzornog odbora projekta NET održana je u prostorijama Područne privredne komore Banja Luka.    Sastanku su prisustvovali svi članovi Nadzornog odbora. Projekt menadžer, Dalibor Drljača, predstavio je pristunim članovima odbora rezultate realizacije projekta NET. Istakao je da su sve projektne aktivno...

Organizacija MEDIA EVENT u Mostaru

Mostar, 8.5.2013. - U Uredu Privredne/Gospodarske  komore Federacije BiH, u povodu godišnje Skupštine Komore, za novinare je održana prezentacija projekta „NET – Networking, Educating, Teaching the Chamber-network in BiH“. Pomoćnik predsjednika Komore Mira Idrizović je upoznala prisutne sa ciljevima projekta, tokom implementacije projekta, ...

In house trening Banja Luka

Banja Luka, 26-27.4.2013. - U prostorijama Područne privredne komore Banja Luka održan je dvodnevni in-house trening na temu: “Sposobnost konsaltinga i odnosi sa klijentima“, koji je za zaposlene u komori održao predavač kompanije ADIZES ASEE g-din Hrvoje Bogdan. Predavač je zaposlene upoznao sa pojmom konsaltinga, ulogom konsulatanta, izgradnjom odnosa sa klijento...