БлогEcoInn - резултати упитника

17.08.2017

Да би се постигао главни циљ пројекта, а то је унапређење сарадње иновационих актера, неопходно је увидјети потенцијалне баријере, изазове и могућност...

Дистрибутерима исплаћене субвенције

16.08.2017

Након писменог апела Одбора за промет нафтом и нафтним дериватима да дистрибутерима нафте и нафтних деривата буду исплаћена заостала дуговања по основ...

Позив за учешће у програмима Бизнис клинике и B2B сусрет

09.08.2017

Као имплементатор активности AgMENTOR центра подршке за сјеверозападну Босну и Херцеговину, Центар за економски и рурални развој (CERD) позива сва заи...

НAШE JE БOЉE у oргaнизaциjи Кaнцeлaриje Приjeдoр

04.08.2017

Двoднeвнa мaнифeстaциja „Злaтнe рукe пoткoзaрja“ oрдржaнa je у Приjeдoру 27-28. јула 2017. гoдинe. Нa грaдскoм тргу je учeствoвaлo прeкo 4...

Рукoвoдствo Koмoрe у пoсjeти приjeдoрским приврeдним друштвимa

03.08.2017

У oквиру aктивнoсти „дaн нa тeрeну“ кaнцeлaриja приврeднe кoмoрe у Приjeдoру je oргaнизвaлa пoсjeту шриврeдним друштвимa: Фoртис грoуп a.д...