Позив на јавну расправу

20.11.2017


Подручна привредна комора Бања Лука у сарадњи са Министарством финансија Републике Српске организује Јавну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске. Позивамо Вас да се укључите у јавну расправу о наведеном Нацрту.

Јавна расправа ће се одржати 27.11.2017. године (понедељак) са почетком у 10 часова у великој сали Подручне привредне коморе Бања Лука, Улица Ђуре Даничића 1/II, Бања Лука.

Народна скупштина Републике Српске је на Двадесет другој сједници, одржаној 18. октобра 2017. године, усвојила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске, те је донијела Закључак да се исти упути на јавну расправу јер се наведеним нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције.

Ваше присуство можете потврдити на телефон број 051/215-564 или  на е-mail: branislavas@bl.komorars.ba

ПРИЛОЗИ:

Позив на Јавну расправу

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске .