ППК БЛ партнер на пројекту EcoInn - Interreg Danube Transnational Programme

17.03.2017


InterregУ првом позиву Interreg Дунавског транснационалног програм, за реализацију од стране донатора су одобрена 54 пројекта. Међу тим пројектима је и пројекат EcoInn - Eco-innovatively connected Danube Region, којег води и имплементира Словачки центар за науку и техничке информације. Буџет пројекта износи 2.435.534,45 Еур и трајаће 30 мјесеци – од 1.12.2016. до 31.5.2019. Поред водећег партнера, у пројекту учествује 12 партнера и 3 сарадника и то из Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Чешке Републике, Хрватске, Мађарске, Њемачке, Румуније, Словачке, Словеније и Србије.

Један од партнера на пројекту је и Подручна привредна комора Бања Лука чији ће задатак бити да учествује у 5 од 7 радних пакета.

Општи циљ пројекта је јачање сарадње иновационих актера у области еко-иновација с посебним нагласком на развој и примјену еко-технологија у Дунавском региону. Развојем платформе, алата и мрежа главни иновациони играчи, као што су иноватори, научни центри, индустрија, МСП, инвеститори, јавност и доносиоци одлука, ће бити окупљени на једном мјесту. Јаче везе између локалних иновационих актери ће олакшати транснационални иновациони екосистем. Резултати пројекта ће донијети корист за цијело друштво, јер ће бити развијене еко-иновације засноване на конкретним друштвеним и еколошким потребама те ће бити остварене праксе оријентисане према еко-технологијама спремним за њихову примјену. МСП ће имати користи од доступних рјешења јер њихови капацитети и ресурси за еко-иновације могу бити ограничени.

Специфични циљеви пројекта су:

  1. Развој специфичних алата и метода за сарадњу у пољу еко-иновација
  2. Повећање усклађености између потражње производног сектора и понуде истраживачких институција с циљем имплементације примјењивог истраживања окренутог околишу и екологији
  3. Спајање актера у пољу еко-иновација и повећање сарадње представника иновационог екосистема са онима који подржавају различите типове пословања

Резултат пројекта

Главни резултат пројекта ће бити унапређени услови за сарадњу између иновационих актера те самим тим и генерисање и развој еко-иновација базираних на друштвеним и потребама окружења. Представљањем паметних рјешења за окупљање кључних играча иновационог екосистема, биће креирано иновативније и више еколошки прихватљиво међурегионално окружење. Такође, биће подржана и сарадња између истраживачких институција и приватног сектора. Биће повећано повезивање тражилаца капитала за еко-иновације и онима који посједују капитал. Биће генерисане праксе оријентисане еко-технологијама које су спремне за употребу. Биће подржан такође и пренос знања у области истраживања и развоја еко-иновација у дунавској регији.

Више информација о пројекту као и о самом програму Interreg Danube Transnational Programme можете пронаћи на
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ecoinn-danube
http://www.interreg-danube.eu/