Спровођење изборних радњи у Подручној привредној комори Бања Лука

10.10.2017


Управни одбор Подручне привредне коморе Бања Лука, на сједници одржаној дана 02.10.2017. године, донио је Одлуку о покретању поступка за избор предсједника и потпредсједника Подручне привредне коморе Бања Лука.

Кандидате за предсједника, односно потпредсједника Коморе у поступку избора могу истицати: чланови Коморе (најмање 10), чланови Скупштине Коморе (најмање 5) и чланови Управног одбора Коморе (најмање 5). Предлагачи су обавезни да поднесу Изборној комисији Пријаву кандидата и сагласност кандидата, „Изјаву“ у писменој форми са његовим изјашњењем о условима под којима би се примио дужности. Избори ће се одржати сагласно изборним правилима утврђеним Правилником о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, а најкасније до 31.01.2018. године. Кандидациони поступак спроводи Изборна комисија у складу са Статутом Коморе и Правилником о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора.

Дана 10. октобра 2017. године, Изборна комисија за спровођење избора за органе и тијела Подручне привредне коморе Бања Лука, донијела је Одлуку о роковима спровођења изборних радњи за избор предсједника и потпредсједника Подручне привредне коморе Бања Лука. Кандидациони поступак за предлагање кандидата за предсједника и потпредсједника Подручне привредне коморе Бања Лука трајаће од 16.10.2017. до 20.10.2017.године.