"Gloria-Line" d.o.o. Banja Luka
JIB: 4400817630009
Aktivnost: Производња плетених и кукичаних чарапа
Kontakt: 051/424-065
Email: info@gloria-line.com, jasna.jovic@gloria-line.com, aleksandar.topalovic@gloria-line.com
Web: www.gloria-line.com