"Bare-Com" d.o.o. Banja Luka
JIB: 4400804060009
Aktivnost: Трговина на велико рачунарима, периферном опремом и софтвером
Kontakt: 051/308-857
Email: info@barecom.info; nikola.barisic@barecom.info
Web: www.barecom.info