Контакт


ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БАЊА ЛУКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

Ул. Ђуре Даничића 1/II

78000 Бања Лука

Централа: + 387 51 215 998

Факс: +387 51 215 510

E-mail