Лицитације


 

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА а.д. - у стечају Бања Лука лицитацију дана 18.05.2017. год.

EНEРГETИКA д.o.o. - у стaчajу Бaњa Лукa објавила лицитaциjу дaнa 21.04.2017. гoд.

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА а.д. - у стечају Бања Лука објавила лицитацију дана 12.04.2017. год.