Одбор за промет нафтом и нафтним дериватима

Одлуком о измјени и допуни Одлуке о образовању гранских савјета и одбора у ПКРС – Подручна привредна комора Бања Лука бр.01-28-4/14 од дана 30.01.2014. године у оквиру Савјета за трговину обарзован је Одбор за промет нафтом и нафтним дериватима. Рад Одбора одвија се у складу са програмским циљевима и Програмом рада Одбора за сваку годину, као и на основу захтјева чланица из области промета нафтом и нафтним дериватима. Одбор за промет нафтом и нафтним дериватима броји 7 чланова, који активно учествују у измјени сваких законских и подзаконских аката у области трговине нафтом и нафтним дериватима, како би ова област била што боље уређена квалитетним прописима.

Чланице Одбора за промет нафтом и нафтним дериватима:

1. „Биотрејд“ д.о.о. Лакташи

2. „Нестро петрол“ а.д. Бања Лука

3. „Бањац оил“ д.о.о. Градишка

4. „Компанија АРС“ д.о.о. Козарска Дубица

5. „Емдеx“ д.о.о. Рибник

6. „Гаги транс“ д.о.о. Бања Лука и

7. „Кристал траде“ д.о.о. Прњавор.

Секретар: Зоран Берак
Телефон: 051/215-498