Подручна привредна комора Бањалука и ЛЕР у БиХ

У пословном центру Приједор, канцеларија Подручне привредне коморе Бањалука у Приједору организовала је састанак са привредницима на тему утврђивања потреба привреде кад је у питању развој приватног сектора, у сарадњи са пројектом „Локални економски развој у Босни и Херцеговини, ЛЕР у БиХ“

Пројекат финанцира Швајцарска развојна агенција SDC, а реализује „Caritas“ из Швајцарске заједно са данском консултантском кућом „NIRAS„.

Привредници су исказали интерес за одређене теме као што су унапређење образовања и квалитета практичне наставе, енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, технолошко унапређење процеса производње у погледу опреме и специфичних знања, те уређење индустријских зона у граду Приједору.

На основу исказаних потреба пројекат ће дефинисати даље пројектне активности.