Подршка предузетништву жена Републике Српске

Подршка предузетништву жена Републике Српске

Носилац пројекта: Привредна комора Републике Српске

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање: 2019.

Опис пројекта: Општи циљ пројекта је унапређење мјера за подршку развоју предузетништва жена у Републици Српској.

Резултати:

•Повећан број активних чланица у раду савјета за 20 %
•Повећано учешће предузетница у активностима које савјети организују за 10%
•Усвојен Акциони план рада савјета за женско предузетништво у Коморском систему РС који представља механизам за планирање и усклађивање активности подршке развоју предузетништва жена у РС
•Промовисан рад савјета за женско предузетништво у оквиру 6 инфо дана
•Организовано најмање 5 семинара за предузетнице са 50 учесница
•Проведена је национална промотивна кампања за промоцију предузетништва жена (са мотивационим порукама за потенцијалне предузетнице), као и сајма и конференције
•Организовани су сајам и конференција предузетништва жена
•Организована 4 едукативна и/или информативна догађаја током конференције и сајма са најмање 100 учесника

Више информација: https://preduzetnistvozena.com