Приједлог одлуке о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза одређених роба

Објављен је Приједлог одлуке о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза одређених роба до 31.12.2024. године на сајту “eKonsultacije” од стране Министарства спољне трговине и економских односа БиХ.

Основни разлог за доношење Одлуке налази се у чињеници да су Законом о царинској тарифи (”Службени гласник БиХ”, број 58/12), прописане, између осталих, и привремене суспензије и привремена смањења царинских стопа, као привремене мјере које усваја Савјет министара БиХ. Робе које су обухваћене овим Одлукама су материјали и сировине који се сматрају репроматеријалом, а који се не могу набавити на домаћем тржишту.

Рок за коментаре је до 04.08.2023. године.