Споразуми о сарадњи

Међукоморска сарадња доприноси размјени информација о могућностима и интересима за привредну сарадњу, тржишним приликама, привредном амбијенту у другим земљама, што ће знатно олакшати рад домаћих предузећа чланица Коморе. Од њиховог интересовања ће зависити које облике сарадње желе, те ће се сходно томе укључити у коморске активности или остваривати непосредне контакте.
Слиједи списак споразума о сарадњи које је Подручна привредна комора Бања Лука потписала са партнерским коморама од 2001. до данас:

 1. Регионална привредна комора Крагујевац – Споразум потписан у Крагујевцу, 18.07.2001.
 2. Регионална привредна комора Суботица – Споразум потписан у Суботици, 10.03.2004.
 3. Привредна комора Београд – Споразум потписан у Бањалуци, 15.09.2004.
 4. ХГК – Жупанијска комора Сисак – Споразум потписан у Бањалуци, 16.03.2006.
 5. Регионална привредна комора Краљево – Споразум потписан у Бањалуци, 22.05.2007.
 6. Привредна комора Жилина, Словачка – Споразум потписан у Бањалуци, 27.09.2007.
 7. Трговинско-индустријска комора Жупаније Чонград, Мађарска – Споразум потписан у Чонграду, 18.10.2007.
 8. Штајерска господарска зборница Марибор, Словенија – Споразум потписан у Бањалуци, 01.04.2008.
 9. Привредна комора Темишвар, Румунија – Споразум потписан у Темишвару, 05.07.2008.
 10. Регионална привредна комора Зрењанин – Споразум потписан у Зрењанину, 28.08.2008.
 11. Привредна комора Префектуре Xантхи, Грчка – Споразум потписан у Xантхију, 05.12.2009. (заједнички споразум комора: Букурешт – Румунија; Никозија – Кипар; Пловдив и Бургас – Бугарска; Измир и Текирдаш – Турска).
 12. Регионална комора Битола, Македонија – Споразум потписан у Битолу, 28.04.2009.
 13. Регионална привредна комора Ниш – Споразум потписан у Нишу, 29.04.2009.
 14. Регионална привредна комора Цеље – Споразум потписан у Цељу, 20.05.2010.
 15. Привредна комора Београд – Иновирани споразум потписан у Београду, 26.01.2011.
 16. Регионална привредна комора Нови Сад – Споразум потписан у Бањалуци, 23.06.2011.
 17. Хрватска господарска комора – Жупанијска комора Бјеловар – Споразум потписан, 30.05.2012.
 18. Сремска Привредна комора – Споразум потписан у Новој Пазови на сајму, 10.10.2013.
 19. Привредна комора Прахова, Румунија – Споразум потписан у Бањалуци, 24.09.2013.
 20. Привредна комора Санкт Петербург, Руска Федерација – Споразум потписан у Ст Петербургу, 15.04.2016.
 21. Привредна комора Букурешт, Румунија – Споразум потписан у Букурешту, 06.06.2016.
 22. Привредна комора Зајечар, Србија – Споразум потписан у Зајечару, 30.09.2016.
 23. Обновљен споразум о сарадњи са Комором Марибор, јануар 2017.
 24. Стопанска комора Македоније, Регионална комора Прилеп, Македонија – Споразум потписан у Бањалуци, 17.03.2017.
 25. Индустријско-привредна комора Бијеломсток, Пољска – Споразум потписан у Бијеломстоку, 28.06.2017.
 26. Пољско-балканска Комора, Пољска – Споразум потписан у Бањалуци, 24.07.2017.
 27. Привредна комора Дамбовита, Румунија – Споразум потписан у Бањалуци, 20.02.2018. године

Иако са свим привредним коморама у регији нису потписани споразуми о сарадњи, то не значи да не постоји континуирана сарадња у међусобној размјени информација, привредних делегација и заједничком учешћу у пројектима, како у регији тако и у земљама Европске уније.

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ПРИВРЕДНИХ КОМОРА У СЛИВУ РИЈЕКЕ САВЕ
Протокол о регионалној сарадњи пројекта  “Економска регија у сливу ријеке Саве – ЕРУСРС” потписан 26.04.2007. године у Шапцу; 22.04.2008. године у Бањој Луци и 13.05.2010. године у Београду од стране 17 представника привредних комора и то:

Привредне коморе из Републике Словеније:

 • Обмочна зборница за Горењско Крањ
 • Обмочна зборница Ново Место;
 • Обмочна зборница Љубљана;
 • Обмочна зборница Посавје Кршко;
 • Обмочна зборница Засавје

Привредне коморе из Републике Хрватске:

 • Жупанијска комора Сисак ,
 • Жупанијска комора Славонски Брод ,
 • Жупанијска комора Вуковар,
 • Комора Загреб;

Привредне коморе из Босне и Херцеговине:

 • Подручна привредна комора Бања Лука,
 • Подручна привредна комора Бијељина,
 • Привредна комора Брчко Дистрикта БиХ,
 • Подручна привредна комора Добој,
 • Господарска комора Жупаније посавске – Орашје;

Привредне коморе из Републике Србије:

 • Привредна комора Београд
 • Сремска привредна комора – С. Митровица
 • Регионална привредна комора Ваљево

Циљ регионалне сарадње у пројекту ЕРУСРС се састоји у развијању и проширивању међусобних односа  комора, предузећа и предузетника – чланица привредних комора, локалних заједница и представника локалних власти у области привреде, образовања,  науке као и њихова сарадња у циљу интегрисања у савремене европске токове.

Остали споразуми/протоколи/уговори:

 • Уговор о обављању оперативно-техничких послова на издавању Увјерења о поријеклу са Спољно-трговинском комором БиХ – у Бања Луци,  март 2017.
 • Споразум о партнерству ППК Бања Лука и Агенције ПРЕДА Приједор – 15.09.2009.
 • Споразум о сарадњи ППК Бања Лука и Агенције ЦИДЕА, 22.10.2007.
 • Споразум ППК Бања Лука и ИЦ&Партнерс Београд, потписан у Бањалуци, 31.05.2006.
 • Протокол о сарадњи – Унија удружења послодаваца РС – Удружење индустријалаца и предузетника Србије и Црне Горе, ПК РС, ППК Бања Лука, ПК Београд, потписан у Бањалуци, 15.09.2004.
 • Уговор ППК Бања Лука и Задружног савеза РС, потписан 1999.