Сједница Савјета за грађевинарство, ИГМ, комуналне и услужне дјелатности

У просторијама Подручне привредне коморе Бања Лука у уторак, 26. фебруара 2024. године одржана је четврта редовна сједница Савјета за грађевинарство, индустрију грађевинског материјала, комуналне и услужне дјелатности. Чланови Савјета расправљали су поред осталих тачака дневног реда и о Извјештају о раду за 2023. те Програму рада за 2024. годину. У расправи је доминирала тема о проблемима у предузећима комуналне дјелатности у свијетлу најновијег повећања најниже цијене рада.

Договорено је и да члановима доставимо најновије приједлоге, преднацрте или нацрте закона који ће се у овој години наћи пред посланицима Народне скупштине Републике Српске а који се тичу сектора грађевинарства или комуналних дјелатности, како би се могли упознати са садржајем те припремити своје приједлоге за евентуалне јавне расправе за које се надају да ће бити организоване у сарадњи Коморе и ресорног Министарства.