ЗЗ ПОТКОЗАРЈЕ са п.о, Романовци

ЗЗ ПОТКОЗАРЈЕ  са п.о, Романовци – у стечају објављује четрнаесту јавну лицитацију, дана 31.05.2018. године