Poziv za inovativna rješenja u projektu D-Care

27.12.2021


 

Inovator ste? Iskusan stručnjak za njegu starijih? Želite doprinijeti održivom društvenom razvoju?

TREBAMO BAŠ TEBE!

Dunavska regija traži inovativna rješenja i predane pojedince koji će se posvetiti najhitnijim izazovima u oblasti zdravlja i nege. Demografske promjene, nedostatak kvalifikovanog osoblja i nedovoljno usluga, posebno u ruralnim krajevima, opteretile su zdravstvene sisteme u regiji. Kroz Program inovacija želimo da se inovatori zajedno sa krajnjim korisnicima i stručnjacima iz privrede, akademske zajednice i javnog sektora posvete najvažnijim regionalnim izazovima i razviju efikasne međusektorske proizvode i usluge.

Stoga pokrećemo Javni poziv za inovacije i radujemo se vašim rješenjima, od ideja do proizvoda/usluga/proces spremnih za tržište!

Javni poziv za inovacije je otvoren za organizacije i pojedince iz privatnog i javnog sektora čiji se proizvodi i ideje fokusiraju na pružanje pametnih usluga u njezi i zdravstvu.

Svaka od država u kojoj provodimo Program inovacija ima svoj Javni poziv i definisan državni fokus za koji traže prijave. Fokusi i države u kojima se provodi Program inovacija su:

- Bosna i Hercegovina:

U Bosni i Hercegovini sektor pružanja usluga njege starijim licima ima prostora za napredak. Taj napredak može biti i drastičan uz primjenu digitalnih tehnologija u ovoj oblasti. Program inovacija, stoga, želi da podstakne i podrži razvoj usluga njege starijih tako što će pomoći razvijanje ideja i gotovih proizvoda/usluga/procesa koji se baziraju na digitalnim tehnologijama a namijenjeni su za primjenu u oblasti fizikalne terapije i rehabilitacije kao i rješenja za pomoć pri samostalnom životu u kontekstu pametnih usluga. S druge strane ova rješenja treba da budu primjenjiva u što širem obimu, da jačaju raspoložive resurse za njegu starijih i da smanjuju troškove socijalne zaštite u dugom roku tako što će sprečavati fizičko slabljenje i nezgode kod starijih.

- Rumunija:

U Rumuniji, fokus je na poboljšanju kvaliteta života starijih osoba koje imaju zdravstvenih ili društvenih problema (npr. dijabetes, koronarna bolest srca, demencija, depresija, usamljenost, kognitivni problemi). Poželjna rješenja su rješenja za pomoć u ustanovama za starije osobe, za upravljanje bolestima u bolnicama, sistemi za ishranu i apliciranje terapija, za uzbunjivanje i hitne slučajeve (IoT, AI), povećan pristup društveno-medicinskim uslugama u udaljenim područjima, virtuelna usluge medicinskog tehničara ili ljekara, aplikacije za održavanje memorije ili VR rješenja za interakciju sa objektima, rješenja za predviđanje i upozorenja, kao i rješenja za upravljanje onkološkim terapijama.

- Mađarska:

Najhitniji problemi u Mađarskoj su društvena isključenost, uključujući usamljenost, kao i kognitivno propadanje, te prvi i drugi stadijum demencije. Rješenja koja se traže treba direktno da pomognu samostalnom životu starijih osoba (65+). Digitalna rješenja koja obezbjeđuju administrativno rasterećenje njegovatelja, posebno u kućnoj njezi. Sistemi za uzbunu i hitne slučajeve za kućnu njegu i domove za starije. Takođe su dobrodošla jednostavnija rješenja koja pomažu u svakodnevnom životu starijih, koja se lako razvijaju i proizvode od strane lokalnih kompanija. Potrebna su i rješenja za sprječavanje kognitivnih problema.

- Češka:

U Češkoj su kao najveći izazovi u regionu prepoznata sledeća stanja: dijabetes, smetnje u kretanju, oštećenje sluha i palijativna njega. Usamljenost, loš kvalitet života i kognitivni problemi su psihološki i socijalni uslovi koje treba poboljšati. Rješenja koja se traže su: proizvodi za ishranu i dijabetes i dijetu bez glutena (efikasnost proizvodnje, raznovrsnost i izbor, mjerenje uticaja na zdravlje), smanjenje socijalnih i zdravstvenih srednjoročnih i dugoročnih troškova (upravljanje otpadom i energijom, ekonomska efikasnost), prevencija padova, automatizovani ili poluautomatski sistemi za hitne slučajeve (sistem medicinska sestra-pacijent, rješenja za pametni krevet), telemedicina, AAL (potpomognute tehnologije, prevencija, praćenje), upravljanje volonterskim angažmanom, digitalni asistenti i digitalno obrazovanje (digitalne vještine, druge kompetencije, jezici).

- Slovenija:

Za Sloveniju su potrebna ona rješenja koja pomažu starijim osobama koje žive sami kod kuće, nesposobne da se brinu o sebi; domove za staranje; starije osobe sa različitim vrstama bolesti kao što su demencija, Alchajmer, bolesti srca, dijabetes, slabost. Takođe, depresija, usamljenost, kognitivni problemi, nemogućnost korišćenja e-usluga. Rješenja koja se traže su digitalno potpomognuta rješenja za starije osobe koje žive sami kod kuće najmanje pola dana; digitalno potpomognuta rješenja i IKT usluge za staračke domove; smanjenje troškova socijalne i zdravstvene zaštite; rješenja za olakšano korišćenje usluga starijim licima nacionalnog portala e-zdravje; digitalno obrazovanje (digitalne vještine, korišćenje aplikacija za pametnu njegu).

- Njemačka:

U Nemačkoj, jedan od glavnih izazova je harmonizacija i proširenje postojećih rješenja koja su ostala na pilot ili izolovanom nivou razvoja i primjene. Zbog toga se traže rješenja za stanovanje u pametnim kućama, ali i na integrativna rješenja koja mogu kombinovati postojeće alate tako da se poboljša kompatibilnost čitavog ciklusa njege starijih osoba koje žive kod kuće, ali i potencijalnu upotrebu u ustanovama za njegu.

- Bugarska:

Fokus u Bugarskoj je na unapređenju društvene inkluzivnosti starijih osoba koji nisu u stanju da se brinu o sebi i/ili žive u udaljenim mjestima stanovanja. Rješenja treba da obezbede digitalna sredstva za angažovanje starijih osoba, pomognu im da steknu digitalne vještine i koriste alate za direktno unapređenje uslova života.

- Austrija:

U Austriji se traže rješenja koja su usmjerena na nekoliko aspekata svakodnevnog života starijih osoba sa slabostima i koji žive izolovano bilo u svojim udaljenim domovima ili ustanovama za njegu. Usluge i proizvodi će se fokusirati na poboljšanje socijalne uključenosti, angažovanje starijih u zajednici i sprečavanje nezgoda kod kuće, praćenje zdravstvenih stanja i uzbunjivanje u hitnom slučaju. Ovi alati i rješenja bi trebalo da budu osmišljeni tako da se primenjuju u velikom obimu kako bi se dugoročno smanjili zdravstveni i socijalni troškovi sa sve većim brojem starijih kojima su potrebne usluge njege.

Šta možete dobiti?

  • D-CARE Innovation Prize te pristup međunarodnoj mreži organizacija aktivnih u oblasti pametne njege koja nudi mogućnosti za umrežavanje, saradnju i širenje tržišta
  • razvoj rješenja i izradu samoodrživog poslovnog modela kroz ko-kreaciju (zajednički proces stvaranja) uz direktan kontakt sa ciljnom grupom i savjete od stručnjaka za pametnu njegu i inovacije
  • besplatno testiranje jednog pilot projekta i potvrda rješenja kroz Smart Care Lab RS – mrežu organizacija zainteresovanih za razvoj pametnih usluga u njezi i zdravstvu u RS

Ko se može prijaviti?

Bilo da se pravno ili fizičko lice, da ste upravo dobili ideju ili imate već razvijen prototip, prijavite svoje rješenje koje će doprinijeti unapređenju njege i zdravstva u slivu Dunava.

Važno je da želite dati doprinos rješavanju problema i da ste motivisani da razvijate svoje rješenje u bliskoj saradnji sa svojim korisnicima. Ovo, naravno, znači da je potrebno da imate osnovna stručna znanja u ovoj oblasti i da imate plan razvoja svog rješenja kroz proces ko-kreacije i pilotiranja. Ako se pronalazite, upoznajte se sa detaljima prihvatljivosti prijava u Uputstvu za prijavu na Program inovacija i počnite da popunjavate svoju prijavu.

Kako se prijaviti?

Prijavićete se tako što popunite onlajn obrazac za prijavu na ovom linku https://www.1ka.si/InnovationContest?language=41

Potrebno je da:

  1. popunite obrazac za prijavu na https://www.1ka.si/InnovationContest?language=41 i
  2. kroz obrazac dodate prezentaciju rješenja koje prijavljujete kao PDF dokument ili video

Prije prijave potrebno je da se upoznate sa detaljima Javnog poziva i pročitate Uputstva za prijavu (Vodič za podnosioce prijava) koje ćete naći na prvoj stranici onlajn obrasca za prijavu.

Za više detalja o pravilima pogledajte Pravila Programa inovacija (Pravilnik o konkursu za inovacije). Za sva pitanja možete se obratiti na: milenal@bl.komorars.ba Milena Đuđić, mate.csukas@dbh-group.com Máté Csukás ili teresa.zauner@gruenderschiff.de Teresa Zauner.

PRIJAVI SE ODMAH NA

https://www.1ka.si/InnovationContest?language=41