Zdravo zemljište, zdrav život - predstavljanje prilika fondova EU za projekte koji se bave unapređenjem zemljišta

25.04.2023


Institut BioSens Srbija, u okviru projekta NATI00NS, u saradnji sa HRTD Klasterom, Područnom privrednom komorom Banja Luka i Smart Village Knežica organizuje hibridni događaj koji će se održati  u petak 5. maja 2023. godine, od 11 do 14 časova, u zgradi Područne privredne komore Banja Luka, Branka Ćopića 6, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina.

Ovaj događaj ima za cilj da poveže i angažuje različite aktere uključene u upravljanje zemljištem i pruži im alate i podršku za osnivanje i realizaciju živućih laboratorija (Living Labs).

Kome je namјenjen?

Istraživačima, poljoprivrednicima, šumarima i predstavnicima strukovnih udruženja, upravnicima i vlasnicima zemljišta, stručnjacima za razvoj urbanog prostora i planiranje zemljišta, kompanijama za hranu i bioekonomiju, udruženjima potrošača, lokalnim zajednicama, studentima, građanima, organizacijama civilnog društva uključujući nevladine organizacije, predstavnicima vlade i ostalim zainteresovanim stranama.

Učešće na događaju je besplatno, a sve informacije o događaju, registraciji i agendi pronađite na linku: Info/Registracija/Agenda

Dogovor o zemljištu za Evropu: ka stvaranju 100 živih laboratorija i svjetionika

Mogućnosti finansiranja i ključni aspekti stvaranja Living Lab-a

5. maja 2023. godine, od 11 do 14 časova u prostorijama PPKBL & online

Misije Evropske unije su novina u programu istraživanja i inovacija Horizont Evropa za 2021-2027. Cilj Misije „Sporazum o zemljištu za Evropu“ je uspostavljanje i finansiranje 100 živućih laboratorija i svetionika znanja koji će voditi tranziciju ka zdravom zemljištu do 2030. godine.