Savjeti i odbori


Granski savjeti i odbori su osnovni oblik djelovanja i rada članica u Područnoj privrednoj komori Banja Luka.

Na sjednicama granskih savjeta redovno se raspravlja aktuelna problematika određene grane privrede, zauzimaju stavovi i pokreću inicijative za rješavanje utvrđenog stanja. Prelaskom na organizaciju Komore na osnovama obaveznog članstva povećao se broj članica Komore iz svih privrednih grana, a imajući u vidu problematiku koja se neminovno nametnula u 2009. godini, te značaj privrede područja na kome Komora djeluje (Grad Banja Luka, Grad Prijedor i 19 opština), pristupilo se organizovanju granskih savjeta za pojedine privredne grane, sa novim pristupom organizaciji.

Tako u Komori djeluju: