Savjet za trgovinu


Na osnovu članova 1 i 2 Odluke o izboru članova granskog savjeta za trgovinu u Područnoj privrednoj komori Banja Luka broj 01-215-1-4/21, na Konstitutivnoj sjednici Savjeta za predsjednika je izabran Radojica Obradović iz privrednog društva “Mipex-auto” d.o.o. Banja Luka, dok je zamjenik predsjednika Predrag Vukša iz privrednog društva “Vulleco” d.o.o. Banja Luka.

Rad Savjeta odvija se u skladu sa programskim ciljevima i Programom rada Savjeta za svaku godinu, kao i na osnovu zahtjeva članica iz oblasti trgovine. Savjet za trgovinu u okviru Područne privredne komore Banja Luka broji 11 privrednih društava, koja aktivno učestvuju u praćenju stanja u oblasti trgovine i izmjenama i dopunama postojećih zakonskih akata koji se odnose na ovu oblast.

Članice Savjeta za trgovinu su:

 1. MIPEX-AUTO“ d.o.o. Banja Luka
 2. VULECCO“ d.o.o. Banja Luka
 3. VENERA“ d.o.o. Banja Luka
 4. LEBURIĆ KOMERC“ d.o.o. Prnjavor
 5. VERANO MOTORS“ d.o.o. Banja Luka
 6. SIMPO SIK“ d.o.o. Gradiška
 7. BIOTREJD“ d.o.o. Laktaši
 8. KVIMPEX“ d.o.o. Kotor Varoš
 9. TORZOKOM“ d.o.o. Prijedor
 10. TRŽNICA“ d.o.o. Banja Luka
 11. EURO FANY“ d.o.o. Novi Grad

Sekretar: Zoran Berak
Telefon:
051/493-104
E-mail