Savjet za turizam i ugostiteljstvo


Na osnovu članova 1, 2 i 3 Odluke o izboru članova granskog savjeta za turizam i ugostiteljstvo u Područnoj privrednoj komori Banja Luka broj 01-215-1-5/21, u aprilu 2024. godine za predsjednika je izabran Zoran Preradović iz privrednog društva “Unis tours” d.o.o. Banja Luka, dok je zamjenik predsjednika Dalibor Drinić iz privrednog društva ZTC “Banja Kulaši” d.o.o. Prnjavor.

Rad Savjeta odvija se u skladu sa programskim ciljevima i Programom rada Savjeta za svaku godinu, kao i na osnovu zahtjeva članica iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Savjet za turizam i ugostiteljstvo u okviru Područne privredne komore Banja Luka broji 9 privrednih društava, koja aktivno učestvuju u praćenju stanja u oblasti turizma i ugostiteljstva i izmjenama i dopunama postojećih zakonskih akata koji se odnose na ovu oblast.

Članice Savjeta za turizam i ugostiteljstvo:

  1. UNIS TOURS“ d.o.o. Banja Luka
  2. ZTC „BANjA KULAŠI“ d.o.o. Prnjavor
  3. JU Nacionalni park „KOZARA“ Prijedor
  4. TERME LAKTAŠI“ d.o.o. Laktaši
  5. IDEJA CENTAR“ d.o.o. Banja Luka
  6. MM INVEST“ d.o.o. Banja Luka (HOTEL MERRIOT)
  7. HOTEL PALAS“ a.d. Banja Luka
  8. GUIDELINE“ d.o.o. Banja Luka
  9. KOMPAS TOURS-RM“ d.o.o. Banja Luka

Sekretar: Zoran Berak
Telefon:
051/493-104
E-mail