БлогКонституисан Одбор за промет нафтом и нафтним дериватима

25.11.2021

Избором новог предсједника и замјеника предсједника са мандатом у наредне 4 године конституисан је Одбор за промет нафтом и нафтним дериватима у оквир...

Одржана Јавна расправа

23.11.2021

У прoстoриjaмa Кoмoрe, a у сaрaдњи сa Влaдoм Рeпубликe Српскe и Mинистaрствoм финaнсиja Рeпубликe Српскe oдржaнa je jaвнa рaспрaвa o Нaцрту зaкoнa o ф...

Одржана Јавна расправа о Нацрту Закона о фискализацији РС

23.11.2021

У просторијама Привредне коморе Републике Српске, а у сарадњи са Владом Републике Српске и Министарством финансија Републике Српске одржана је јавна р...

САОПШТЕЊЕ - Прометници лијековима у Српској траже састанак са премијером

18.11.2021

Пословна заједница сматра да ће смањење марже на промет лијековима на мало и у велепромету дестабилизовати тржиште, угрозити снабдијевање становништва...

Одржана прва радионица у склопу академије ОснаЖена

12.11.2021

Првом радионицом, на тему „Мотивација запослених“, почела је пословна академија за предузетнице – „ОснаЖена“. Радионица...