БлогОбјављен Јавни позив - 6 милиона КМ подршке примарној пољопривредној производњи

07.12.2021

У oквиру прojeктa EU4Agri oбjaвљeн je Jaвни пoзив зa дoдjeлу бeспoврaтних срeдстaвa зa пoдршку инвeстициjaмa у примaрну пoљoприврeдну прoизвoдњу. Рoк...

Гарантни програм подршке привреди

03.12.2021

Циљ Гарантног програма је олакшавање приступа финансијским средствима за привредне субјекте – микро, мала и средња предузећа, издавањем гаранциј...

Кредити за подршку и опоравак микро, малих и средњих предузећа погођених економским утицајем пандемије COVID-19

03.12.2021

Привреди је на располагању нова кредитна линија Инвестиционо - развојне банке Републике Српске (ИРБ РС) и Свјетске банке намијењена пружању подршке оп...

Негативни ефекти забране рада недјељом у дјелатности трговине на подручју града Бања Лука

02.12.2021

На иницијативу привредника из области трговине, Подручна привредна комора је на адресу Градске управе Града Бања Лука упутила Информацију о негативном...

Расписан Јавни позив за додјелу подстицаја из надлежности Министарства енергетике и рударства у 2021. години

01.12.2021

Министарство енергетике и рударства Републике Српске расписало је Јавни позив за додјелу подстицаја из своје ресорне надлежности у 2021. години. Пр...