Interreg MED позив за достављање пројектних приједлога

17.03.2017


InterregУ току је други позив за програм Interreg Mediterranean чије су пројектне идеје финансиране од стране ERDF(European Regional Development Fund) и IPA (Instrument for Pred-Accession Assistance) фондова ЕУ. Позив за достављање пројектних идеја је отворен до 31. марта 2017. године.

Модуларни пројекти, који могу бити финансирани овим средствима, су подијељени на једно модулне пројекте и интегрисане пројекте. Пројекти могу припадати једној од три сљедеће осе:

1. ИНОВАЦИЈЕ – „Плави“ раст (рибарство и култура мора, биотехнологије, обални и морски туризам), „Зелени“ раст (менаџмент отпада/рециклажа, обновљиви извори енергије, паметни градови), Креативне индустрије и Друштвене иновације;

2. ЕКОНОМИЈА НИСКЕ ЕМИСИЈЕ КАРБОНА;

3. ОКРУЖЕЊЕ – Обални и морски одрживи туризам, менаџмент и умрежавање заштићених подручја;

Право учешћа у пројектима имају националне, регионалне и локалне јавне установе, установе дефинисане јавним правом као и непрофитне приватне установе. ИПА партнери (БиХ установе и НВО) не могу ђеловати као водећи партнери (апликанти) на пројекту.

Уколико желите да потражите евентуалног партнера или да понудите своје компетенције, најбољи начин за то је кроз форум, који је организован кроз портал на сљедећој адреси http://interreg-med.eu/en/med-community/

Презентације са инфо дана, одржаног у Сарајеву можете пронаћи овдје - презентација 1презентација 2.

Све остале документе и информације везане за овај позив можете пронаћи на www.interreg-med.eu