Измјене пореских прописа и Закона о раду

12.01.2022


Влада Републике Српске утврдила је нову методологију за обрачун плата, која заједно са измјенама Закона о порезу на доходак и Закона о доприносима у коначници доводи до повећања нето плата радника.

Детаљне информације о измјенама пореских прописа и Закона о раду, можете преузети у прилогу.

Преглед измјена Закона о порезу на доходак, Закона о доприносима и Закона о раду