Јавна расправа Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о водама РС

16.05.2017


 У организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, у Подручној привредној комори Бања Лука, 10. маја 2017. године одржана је Јавна расправа Нацрта закона о измјенама и допунама  Закона о водама  РС.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о водама усклађен је са Стратегијом  интегралног управљања водама  Републике Српске 2015-2024.

Разлози за доношење овог Закона садржани су у потреби уређења материје која се односи на процјену ризика и управљање ризицима од поплава као и потпунијег и прецизнијег прописивања појединих  одредаба за које се у досадашњој примјени утврдило да нису довољно прецизно урађене.

Приједлози и примједбе се могу достављати до 19.5.2017. године.