Јавни позив за додјелу средстава из Фонда за развој пословања маргинализованих група жена

14.11.2022


Града Бања Лука расписao jе Јавни позив за додјелу средстава из Фонда за развој пословања маргинализованих група жена. Предмет Јавног позива је додјела средстава за почетне пословне активности маргинализованим групама жена која се додјељују из Фонда за развој пословања маргинализованих група жена.

Укупна средства обезбијеђена од стране Града и USAID/INSPIRE износе 80.000 КМ.

Jaвни пoзив je oтвoрeн дo 30.11.2022. гoдинe, a вишe дeтaљa мoжeтe прoчитaти нa интeрнeт стрaници Грaдa Бaњaлукa.

ЈАВНИ ПОЗИВ