Јавни позив за мала и средња предузећа за исказивање интереса за подршком пројекта “Локални интегрисани развој”

18.03.2017


Развојни програм Уједињених нација је објавио јавни позив за мала и средња предузећа за исказивање интереса за подршком пројекта “Локални интегрисани развој” за унапређење технолошке опремљености и обуке за потребну радну снагу у 2017. години. Позив се односи на заинтересеована предузећа у приоритетним секторима – обрада дрвета, обрада метала и обрада текстила у партнерским општинама и градовима Пројекта “ЛИР” (више информација у прилогу)

Позив и документације су доступни и на сљедећем линку:

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2016/12/02/lir-projekt-poziv-malim-i-srednjim-preduze-ima-za-iskazivanje-interesa.html