Јавни позив за мјеру подршке ублажавању негативног утицаја тржишних поремећаја и климатских промјена у примарној пољопривредној производњи

03.01.2023


У оквиру пројеката EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery и EU4BusinessRecovery, које финансира Европска унија, у сриједу 28. децембра, објављен је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке ублажавању негативног утицаја тржишних поремећаја и климатских промјена у примарној пољопривредној производњи.

Циљеви овог позива јесу допринос ублажавању негативног поремећаја на тржишту репроматеријала током 2022. године на пољопривредно-прехрамбени сектор у БиХ насталих као посљедица пандемије Цовид-19 и рата у Украјини, допринос ублажавању климатских промјена на пољопривредно-прехрамбени сектор у БиХ, оптимизација оперативних трошкова, одржавање продуктивности, ликвидности и конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора у БиХ, те подршка стабилизацији постојећих ланаца вриједности од примарне производње до прераде и пласмана производа на тржиште.

Интервентна мјера подршке ће бити реализирана кроз финанцијску подршку за набавку минералних ђубрива (НПК, КАН и УРЕА), финанцијску подршку за набавку система за наводњавање, те финансијску подршку за заштиту од мраза.

Ко се може пријавити на овај јавни позив?

Прихватљиви подносиоци пријава на овај јавни позив су микро, мала и средња предузећа и/или задруге са успостављеном мрежом коопераната/индивидуалних пољопривредних произвођача (у даљњем тексту кооперанти) које се баве производњом и/или прерадом и/или откупом и/или складиштењем и/или пласманом свјежих пољопривредних и готових прехрамбених производа.

У оквиру овог јавног позива на располагању је 2 милиона КМ, а средства подршке по једном подносиоцу пријаве може износити од 15.000 КМ до максимално 300.000 КМ, док износ подршке по једном кооперанту може износити од 1.500 КМ до 8.000 КМ.

За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати суфинанцирање у укупним прихватљивим трошковима у износу од минимално 25% укупног износа прихватљивих трошкова. Подносилац тражено суфинанцирање може осигурати из властитих средстава или кроз учешће коопераната. Максимални износ бесповратних средстава кроз мјеру подршке коју обезбјеђују Пројекти износи 75% укупног износа прихватљивих трошкова односно минимално 15.000 КМ или максимално 300.000 КМ по предложеном пројекту.

Пријаве се могу поднијети од 15.01.2023. године, док је крајњи рок за пријаву 28.02.2023. године, до 15:00 сати.

Смјернице и пратећу документацију можете пронаћи на LINKU

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем формулара за питања на wеб страници пројекта javnipoziv.undp.ba у периоду од 15.01.2023. до 20.02.2023. године. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати.

У склопу EU4AGRI, ЕУ пружа подршку јачању конкурентности пољопривреде и руралном развоју у БиХ. Кроз EU4AGRI-Recovery, ЕУ пружа подршку Босни и Херцеговини у ублажавању економских ефеката пандемије ЦОВИД-19 на пољопривредно-прехрамбена предузећа и оператере руралног туризма, те осигурање континуитета њиховог пословања, док се кроз EU4BusinessRecovery утиче на смањење посљедица изазваних пандемијом на пољопривредна и туристичка предузећа, микро, мала и средња предузећа. За сва три пројекта Европска унија издвојила је 28 милиона еура.