Нова услуга Коморе у сарадњи са RICO Training centre – Центром за образовање

14.09.2022


Подручна привредна комора Бања Лука у сарадњи са RICO Training centre  Центром за образовање пружаће услугу вођења евиденције података о радном времену мобилних радника и употребу тахографа у складу са Правилником о преносу података о радном времену мобилних радника као и о вођењу евиденције („Сл. Гласник БиХ“ број 105/10).

Уколико нисте предузели горе наведене активности, Подручна привредна комора Бања Лука и RICO Training centre Вам стоје на услузи како бисте испунили ову законску обавезу.

Такође, обавјештавамо Вас да ће се у просторијама Подручне привредне коморе Бања Лука одржати једнодневни информативни семинар у мјесецу октобру о којем ћемо Вас благовремено информисати. Семинар ће бити бесплатан за све полазнике. 

За све информације контакт особа у Комори је Сњежана Тимарац, на телефон 051/493 111 или 066/960-449 и еmail: snjezanat@bl.komorars.ba