Објављени извјештаји о утјецају ЦОВИД-19 и потребама приватног сектора

18.10.2021


Привредна комора Федерације БиХ и Подручна привредна комора Бања Лука објавиле су данас извјештаје о утјецају COVID-19 и потребама приватног сектора, а како би се прецизно дефинисали сви изазови са којим се сусреће приватни сектор и санирала штета настала пандемијом, а који можете прочитати на сљедећем линку.

У сврху припреме извјештаја, анкетирано је преко 1000 пословних субјеката из цијеле Босне и Херцеговине, са посебним фокусом на секторе дрвне индустрије, метално-прерађивачке индустрије, индустрије текстила и коже, ауто индустрије, грађевине, прехрамбене индустрије, угоститељства и туризма. Препоруке за помоћ привреди су истовјетне, укључујући потребу за продуженом финансијском подршком владиних институција, инвестицијске програме, смањење оперативних трошкова и (пара) фискалних намета, убрзану дигитализацију процеса, унапређење поступака јавних набавки, поједностављење царинских поступака, те јачање финансијске дисциплине јавних институција и извршавања њихових обавеза.

Извјештаји су израђени у склопу Пројекта „Унапређења инвестиционе климе и приступа тржиштима (ICAM)“, који проводи Међународна финансијска корпорација (IFC), чланица Групације Свјетске банке, а финансира Британска амбасада у Босни и Херцеговини.