Одржана сједница Савјета за грађевинарство, индустрије грађевинског материјала, комуналне и услужне дјелатности

23.05.2017


Крајем априла одржана је конститутивна сједница Савјета за грађевинарство, индустрије грађевинског материјала, комуналне и услужне дјелатности, Подручне привредне коморе Бања Лука.

За предсједника Савјета у наредном четворогодишњем мандату изабран је Александар Лилић, дипл.инж.арх, из предузећа „Град пројект“ д.о.о Бања Лука, који је ту дужност обављао и у претходном периоду и дао лични допринос унапређењу рада, док је за његовог замјеника изабрана Валентина Балабан, дипл.инж.арх, из предузећа „Деп-от“ д.о.о Бања Лука.

На дневном реду нашли су се годишњи документи као што су Извјештај о раду за 2016. и Програм рада за 2017. годину, те Информација о привредним и финансијским кретањима у сектору грађевинарства и комуналне дјелатности за 2016. годину.

Акценат у расправи био је на предложеним активностима у Програму рада Савјета за 2017. годину гдје је обухваћен широк спектар задатака на којима ће се фокусира рад овог Савјета.