Одржане јавне консултације о Нацрту Закона о порезу на додату вриједност

30.11.2021


У просторијама Привредне коморе Републике Српске, а у сарадњи са  Управом за индиректно опорезивање данас су одржане јавне консултације о Нацрту Закона о порезу на додату вриједност.

Циљ ове измјене је усклађивање и имплементирање одредби Директиве Савјета (ЕУ). Имајући у виду да је актуелни Закон о порезу на додату вриједност имао више измјена и допуна, те да је у протеклом периоду извршена анализа његове усклађености са правном тековином Европске уније, уочена је потреба израде новог Закона о порезу на додату вриједност у циљу његове потпуне усклађености са еу ацqуис-ем, која захтијева измјену више од половине чланова важећег Закона о порезу на додату вриједност. Преднацрт Закона о порезу на додату вриједност, разматран је на 53. сједници Управног одобора УИО, те је дата сагласност Управи за индиректно опорезивање за провођење даље процедуре муђуинституционалних и јавних консултација и прибављања мишљења надлежних институција БиХ прописаних Пословником Вијећа министара.

Јавним консултацијама присустовало је 25 учесника из разних привредних друштава са територије Републике Српске.