Отворена радионица за прераду млијека у Пољопривредној школи у Бања Луци

16.05.2017


Радионица за прераду млијека у Пољопривредној школи Бањалука отворена је-пуштена у рад, у  петак 12.05.2017.год.

Радионица је адаптирани простор у школи и опремљена у оквиру прве фаз имплементације пројекта "Успостављање инфраструктуре за пружање стручне подршке за унапређење кнкурентности и развој тржишта у сектору мљекарства" за коју је пројектну апликацију припремила Градска развојна агенција  Бања Лука. Пројекат је кандидован на јавни позив за грантове USAID/SWEDEN  FARMA II пројекта испред пројектног партнерског конзорцијума који чине: Пољопривредна школа Бањалука, Градска развојна агенција Бања Лука и Технолошки факултет Бања Лука .

Циљ пројекта је побољшање кокурентности и  приступи тржишту кроз рад на унапређењу квалитета производа и усклађвање са важећим стандардима, те кроз развој и унапређење нових производа и постизање вишег степена прераде. Пројектом је предвиђено провођење следећих активности: адаптација простора за радионицу за прераду млијека,набавка опреме потребне за провођење практичних вјежби у области прераде млијека, мини погон за прераду млијека, провођење обука професора школе, израда приједлога програма оспособљавања за прерађиваче млијека, обука прве фазе фармера, провођење практичне наставе за ученике школе и студенте, те циклус обука о пословном планирању, тржишту, маркетингу и брендирању те успостављање нове мониторинг шеме за фармере који се желе бавити прерадом на свом газдинству.