Партнерски центар за едукацију и пружање стручних консултанских услуга из области саобраћаја, транспорта и безбедности

03.08.2022


Подручна привредна комора Бања Лука и RICO Training centre Београд, формирали су партнерски центар за едукацију и пружање стручних консултанских услуга из области саобраћаја, транспорта и безбедности, у циљу смањења трошкова, унапређења пословања, повећања безбедности и заштите животне средине.

У оквиру партнерског центра на услузи свим привредним субјектима која до сада нису предузела активности на законској обавези вођења евиденције је »Центар за пријенос података о радном времену мобилних радника и о вођењу евиденције« у складу са Правилником (“Службени гласник БиХ”, број:105/10).

ПАРТНЕРСКИ ЦЕНТАР нуди следеће услуге:

  1. УСЛУЖНО ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА МОБИЛНИХ РАДНИКА на основу достављене документације (ddd fajlova са дигиталног тахографа и taho listića са аналогног тахографа);
  2. СТРУЧНУ АНАЛИЗУ ПОДАТАКА СА ИЗВЕШТАЈЕМ, ПРЕДЛОЗИМА И СУГЕСТИЈАМА за сваког возача;
  3. СТРУЧНУ АНАЛИЗУ ПРЕКРШАЈНОГ НАЛОГА И ПОМОЋ ПРИ ВОЂЕЊУ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА;
  4. За све клијенте који се определе за предметну услугу ЦЕНТАР нуди БЕСПЛАТНО ЈЕДНОДНЕВНИ ТАХО-СЕМИНАР на тему »Време вожње и одмора мобилних радника – анализа примера из праксе«.

У складу са важећим националним законодавством, директивама Европске уније и међународним споразумима у наредном периоду планирано је, између осталог, да се одржи и једнодневни семинар под називом “ПРОПИСИ О ВРЕМЕНУ ВОЖЊЕ И ОДМОРА МОБИЛНИХ РАДНИКА И УПОТРЕБА ТАХОГРАФА”

Полазници по завршеном семинару добијају СЕРТИФИКАТ који послодавцу може да послужи као олакшавајућа околност, односно доказ превентивне оспособљености кадрова у случају вођења прекршајног поступка и одмјеравања висине казне за одговорно лице, односно привредно друштво.

Контакт особа у Комори је Сњежана Тимарац

Фиксни телефон: +387 51 493 111

Мобилни: +387 66 960 449

Email: snjezanat@bl.komorars.ba