Позив привредним друштвима да кандидују представнике за обуку ментора практичне наставе

14.09.2022


У складу са надлежностима повјереним Законом о измјенама и допунама закона о средњем васпитању и образовању, Привредна комора проводи обуку ментора, односно лица у радном односу у привредном субјекту, која су задужена за ученике на практичној настави.

Циљ обуке ментора је стицање педагошких способности и вјештина планирања рада са ученицима на практичној настави. 

Програм обуке за менторе, који је прописао Републички педагошки завод, садржи 40 сати обуке (24 сата теоретске обуке  и 16 сати самосталног рада).

Теоретска обука у Комори траје три дана и бесплатна је за привредна друштва. За  пријављене полазнике тродневно присуство обуци је обавезно.

Одржавање обуке, у Бањој Луци, планирано је за почетак октобра, у зависности од исказаног интересовања. О тачном термину обуке бићете благовремено информисани.

Обука је намјењена првенствено пословним субјектима код којих се проводи практична настава, а пријавити се могу И они који у текућој  школској години немају практичну наставу а желе да обезбједе испуњеност услова за провођење практичне наставе у будућем периоду.

Такође, пријавити се могу и пословни субјекти који имају обучене менторе, а желе да обуче додатни број ментора.

Молимо Вас да нам потврдите да ли сте заинтересовани за обуку ментора како бисмо били у могућности да формирамо групу полазника.

С циљем унапређења квалитета практичне наставе и испуњавања услова увођења дуалног система образовања, надамо се да ћете препознати значај ове активности и кандидовати представника Вашег привредног друштва за обуку ментора.

Контакт особа у Комори је Татјана Вујиновић (051/493-108), а пријаве можете доставити на мејл tatjanap@bl.komorars.ba.

За све додатне информације стојимо Вам на располагању!