Представници коморе провјерили испуњеност услова за образовање ученика у стандарду

05.05.2022


Представници Привредне коморе Републике Српске и Подручне привредне коморе Бања Лука посјетили су данас компанију Стандард д.о.о. Прњавор, с циљем провјере испуњености услова за образовање ученика код послодаваца, што је и надлежност Коморе дефинисана Законом о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању РС.

Представницима Коморе представљени су услови у којима се реализује практична настава у овој компанији. У току посјете наглешене су могућности за унапређење сарадње између средње школе Иво Андрић у Прњавору и ове компаније у смислу већег броја ученика на практичној настави као и планирања уписа  ученика у складу са потребама компаније. Стандард Прњавор има два ментора практичне наставе, који су посвећени процесима организовања рада са ученицима, а који су прошли обуку коју је организовала Привредна комора Српске.

Недостатак стручне радне снаге један је од фактора који опредјељују ову компанију да се укључи у процес организовања практичне наставе за ученике средње школе, а у складу са плановима развоја  компаније потребе за кадровима су континуране и прилику за запослење ће имати сви ученици на практичној настави који покажу интерес и жељу за учењем и напредовањем.