Приједор: Привреда остварила неочекивано добре резултате упркос пандемији

29.12.2021


Канцеларија привредне коморе Приједор је одржала састанак са привредницима и сарадницима, а повод је био сумирање резултата на крају године и очекивања у 2022., као и презентација смјерница за унапређење сарадње привреде и стручних школа на локалном нивоу. Састанак је одржан у просторијама привредног друштва "CIMSS" д.о.о. Приједор, које је присутнима представило успјешно реализовану инвестицију и планове за наредну годину. Привредно друштво "CIMSS" д.о.о. Приједор послује у оквиру текстилне индустрије, производе пласира на тржиште ЕУ и у плану има повећање производње, броја радника и дигитализацију производног процеса.

Дијана Ђаковић, руководилац канцеларије у Приједору истакла је да је протекла година била пуна изазова али да резултрати пословања привреде показују опоравак и позитивне трендове, што је једним дијелом и изненађење с обзиром да је 2021. година обиљежена пандемијом Kорона вирусом. Привреда приједорске регије је остварила добре резултате, биљежи раст производње у областима вађење руда и камена и добрим дијелом у прерађивачкој индустрији. Посебно добре резултате у протеклој години остварила је дрвна индустрија, која је повећала производњу и остварила рекордне резултате у извозу, а охрабрује и чињеница да већи извоз остварују не само поризвођачи грађе  већ и произвођачи намјештаја који теже новим дизајнерским рјешењима и брендирању властите производње. Опоравак је присутан и у областима металске индустрије, прерамбене индустрије, области текстилне индустрије и производње обуће, производњи електричне опреме, призводњи производа од метала и производа од пластичних маса. Индустријска производња је према доступним подацима порасла за 14%, прерађивачка индустрија 12,7, вађење руде и камена 2,9, а покривеност увоза извозом достигла је своје највише вриједности од 79,7%. Остварени резултати свакако охрабрују и представљају добар старт за наступајућу 2022. годину.

Александар Љубоја, секретар Подручне привредне коморе Бања Лука осврнуо се на отежавајуће услове пословања у пандемији помињући чињеницу да смо захваљујући сарадњи са Господарском комором Хрватске успјели омогућити привреди транспосрт и проток роба која је мјерама забрана због пандемије био угрожен. Затим смо захваљујући сарадњи са Привредном комором Србије и другим привредним коморама региона и шире омогућили привредницима нове конктаке са купцима и добављачима и укључивање у пројектне активности. Просец дигитализације је био у фокусу рада Привредне коморе и са тим активностима ће се и даље наставити. Повећање конкрентности кроз улагање у нове технологије је такође у фокусу активности привредне коморе и за ову годину од Владе РС биће на располагању значајно више средстава за ове намјене. Провођење дуалног образвања са нагласком на подизање квалитета практичне наставе у привредним субјектима, такође је битна активност коморе која се наставља и у наредном периоду. Питања у вези смањења пореза и доприноса, измјена закона о ПДВ- у, цијени електричне енергије за привреднике о чему се управо преговара и низ других питања која се тичу растерећења привреде остају и даље приоритет рада Привредне коморе.

Александра Михајловић Бијелић је образложила смјернице за унапређење сарадње привреде и стручних школа на локланом нивоу. Говорила је о реформи средњег стручног образовања у Републици Српској, правном оквиру за реализацију практичне наставе код послодавца у коме се наводе и обавезе и права актера у дуалном образовању. Посебан акценат Привредне комора ставља на улогу и обуке ментора практичне наставе које ће се организовати и у наредном периоду у организацији Привредне коморе РС. Било је ријечи и о предностима укључивања пословних субјеката у организацији извођења практичне наставе и механизмима сарадње привреде и стручних школа који, како је истакла у граду Приједору су на завидном нивоу и у том погледу Приједор представља примјер добре праксе у РС заједно са другим локалним заједницама.

Дискусија о плановима за 2022. годину настављана је уз новогодишњи коктел у жељи да се успјешно реализују најављени пројекти и инвестиције и да се позитивни трендови раста наставе и у 2022. години.