Савјет за прерађивачку индустрију изабрао ново руководство

22.05.2017


Конститутивна сједница Савјета за прерађивачку индустрију ППК Бања Лука одржана је у четвртак, 18. маја 2017. године у просторијама Подручне привредне коморе Бања Лука, а донијела је неколико новина у раду овог тијела које брине о прерађивачкој индустрији у 19 општина и 2 града. У оквиру Савјета (11) чланице Коморе дјелују  из грана привреде: црна металургија, металопрерађивачка дјелатност, производња и прерада обојених метала, машиноградња, производња саобраћајних средстава, прерада неметала, производња електричних машина и апарата, електроиндустрија, производња базних и хемијских производа, прерада хемијских производа, индустрија прераде дрвета, производња финалних производа од дрвета, производња  целулозе, папира и производа од папира,  издавачка дјелатност и штампање, производња  текстила и текстилних производа,  прерада коже и производња предмета од коже, дорада производа и производња сировина из отпадака и друге сродне дјелатности. Након што су верификовани чланови Савјета, једногласно је изабран  Предраг Дудуковић из привредног друштва “Colorit" д.о.о. Бања Лука као предсједник Савјета, те Јелена Куриџа из привредног друштва “РС Силикон” д.о.о. Мркоњић Град као његова замјеница. Осим избора руководства, сједницу Савјета обиљежило је и усвајање Пословника о раду Савјета за прерађивачку индустрију, усвојен је извјештај о раду Савјета за претходну годину, те Програм рада Савјетаа за 2017.годину, у којем су садржане најважније активности привредника из ове области у текућој години. Чланови Савјета су информисани о привредним кретањима у сектору прерађивачке индустрије за 2016. Годину као и привредна кретања за први квартал 2017.године, у ПКРС  и подручју Коморе Бања Лука.