Семинар „ЛИН (LEAN) концепт у функцији унапређења пословања“

18.03.2017


Привредна комора Републике Српске и Подручна привредна комора Бања Лука, у сарадњи са заједничким програмом Европске уније и Њемачке Владе за локалну самоуправу и економски развој у БИХ - ЕУ ПроЛоцал, којег имплементира „ГИЗ“, организују 09.12.2016. године у времену од 10.00 до 15.00 часова, семинар под називом „ЛИН (LEAN) концепт у функцији унапређења пословања“.

Циљ семинара је показати учесницима системски приступ за идентификовање и елиминисање расипања у пословним процесима те кроз континуирано побољшање процеса научити како организовати производњу уз минимизирање трошкова и максимизирање учинака. Лин размишљање се фокусира на три кључна подручја: људи, процеси и сврха.

Семинар је намијењен власницима малог и средњег бизниса, директорима, менаџерима и руководиоцима који управљају кључним процесима  који стварају вриједност излазних производа и свима онима који  раде на унапређењу пословања и производних процеса заснованих на оптималном коришћењу ресурса.

Програм семинара са сатницом се налази у прилогу дописа.

Предавач: Проф. др Зорана Танасић, доктор техничких наука из области индустријског инжењерства, шеф катедре за индустријско инжењерство и менаџмент на Машинском факултету Универзитета  у Бањој Луци.

Излагачи:Мирко Караулац, директор предузећа Механизми-Б

               Вјекослав Бабић, представник „ТМС ЦЕЕ“, Београд

Материјал: Обезбијеђен је материјал у електронској форми.

Пријављивање: Испуњену пријаву из прилога требате послати до 07.12.2016.год.

Напомена: Семинар је бесплатан  за чланице Привредне коморе Републике Српске које уредно измирују своје обавезе.

ПРИЛОГ: ПРОГРАМ СЕМИНАРА СА САТНИЦОМ   И ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР