Регулатива


Привредна комора је самостална и независна, стручно-пословна асоцијација привредних субјеката чије је сједиште на подручју дјеловања Коморе. Привредна комора има статус правног лица са правима и обавезама утврђеним Законом и Статутом.

Поред Статута, Привредна комора има друге опште акте којима је регулисан рад органа, тијела и Стручне службе.

Закон о Привредној комори РС

Статут ППК БЛ

Политика квалитета

Пословник о квалитету

ПКРС - Одлука о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину уплате (Службени гласник РС број 61/21)

Прилози Одлуке Образац_чл_ПК_1  и Образац_чл_ПК_2

Правилник о изборима за органе и тијела Привредне коморе РС и подручних привредних комора