Лицитације


"ТРГОПРОДАЈА" а.д. Приједор – у стечају  доноси Оглас о продаји имовине путем лицитацијe, дана 27.06.2024. године.

"ТРГОПРОДАЈА" а.д. Приједор – у стечају објављује Оглас о продаји покретне имовине путем лицитације, дана 10.6.2024. године

„DOOB 3D Labs'' д.о.о. Бања Лука  - у стечају, објављује Другу јавну лицитацију, дана 15.3.2024. године

”SINYU IBERICA” д.о.о. Бања Лука - у стечају oбjaвљуje Jaвну лицитaциjу, дaнa  11.3.2024. године

„DOOB 3D Labs'' д.о.о. Бања Лука  - у стечају, објављује Прву јавну лицитацију, дана 23.2.2024. године

„ХПК“ а.д.. Козарска Дубица - у стечају, објављује 2. Оглас о продаји имовине путем лицитације дана 16.02.2024. године. 

„ХПК“ а.д.. Козарска Дубица - у стечају, објављује 1. Оглас о продаји имовине путем лицитације дана 09.02.2024. године. 

"ЗЗ МИЛКА ЛАКТАШИ" – у стечају објављује Оглас о јавној продаји имовине путем јавног прикупљања понуда и усменог јавног надметања – лицитације (комбиновано)

"ТРГОПРОДАЈА“ а.д. - у стечају Приједор објављује Оглас о продаји имовине путем лицитације, дана 14.11.2023. године

"ЗЗ МИЛКА ЛАКТАШИ" – у стечају објављује Оглас о јавној продаји имовине путем лицитације; ОГЛАС

"ХПК" а.д. - у стечају Козарска Дубица објављује Оглас о продаји покретне имовине путем лицитације, дана 29.9.2023. године

"ЕУРО–ХЕМ" д.о.о. Бањалука – у стечају објављује Оглас о продаји непокретне имовине путем лицитације, дана 14.09.2023. године

​„Ратарство“ а.д. Нова Топола -  у стечају  објављује оглас о првој јавној продаји  имовине /отварање понуда 8.9.2023. године/

"Примaт инвeст" д.o.o. Лaктaши – у стeчajу oбjaвљуje Зaкључaк o четвртој прoдajи/лицитaциjи дaнa 20.6.2023. године

„ХПК“ а.д. - у стечају Козарска Дубица објављује први Оглас о продаји покретне имовине, дана 2.6.2023. године

"Примaт инвeст" д.o.o. Лaктaши – у стeчajу oбjaвљуje Зaкључaк o трећој jaвнoj прoдajи/лицитaциjи дaнa 12.05.2023. године

„МАК МЛАДОСТ“ д.о.о. Мркоњић Град – у стечају, објављује четврту лицитацију дана 7.4.2023. године.

"Сноп-комерц" д.о.о Трн, Лакташи – у стечају објављује Закључак о јавној продаји, дана 20.03.2023. године

„МАК МЛАДОСТ“ д.о.о. Мркоњић Град – у стечају, објављује Закључак о јавној продаји, трећа лицитација дана 16.3.2023. године.

„МАК МЛАДОСТ“ д.о.о. Мркоњић Град – у стечају, објављује Закључак о јавној продаји, друга лицитација дана 24.2.2023. године.

"Примaт инвeст" д.o.o. Лaктaши – у стeчajу oбjaвљуje Зaкључaк o другој jaвнoj прoдajи, лицитaциjи дaнa 23.02.2023. године

„ХПК“ а.д. - у стечају Козарска Дубица објављује пети оглас о продаји јавним надметањем, дана 17.2.2023. године

"Енергетика" д.о.о. Бања Лука – у стечају објављује другу јавну лицитацију, дана 27.12.2022. године

„Тргопродаја“ а.д. Приједор - у стечају објављује Оглас о о продаји имовине путем лицитације, дана 11.01.2023. године

”SINYU IBERICA” д.о.о. Бања Лука - у стечају oбjaвљуje Jaвну лицитaциjу, дaнa  27.12.2022. године

„Eнeргeтикa д.o.o. Бaњa Лукa“ – у стeчajу oбjaвљуje Jaвну лицитaциjу, дaнa 25.11.2022 гoдинe

"Consultin" д.о.о. Бања Лука – у стечају објављује Закључак о јавној продаји усменим јавним надметањем, дана 13.12.2022. године

​„ВИДРА д.о.о. Бања Лука – у стечају, објављује Закључак о јавној продаји покретне имовине, дана 16.11.2022. године.

"Примaт инвeст" д.o.o. Лaктaши – у стeчajу oбjaвљуje Зaкључaк o jaвнoj прoдajи, лицитaциja дaнa 23.11.2022. године

„МАК МЛАДОСТ“ д.о.о. Мркоњић Град – у стечају, објављује Закључак о јавној продаји, дана 28.10.2022. године.

КП “Лисина” а.д. Шипово – у стечају објављује Закључак о јавној продаји непокретне имовине, дана 14.10.2022. године

„ХПК“ а.д. - у стечају објављује четврти оглас о продаји јавним надметањем, дана 14.10.2022. године

„ХПК“ а.д. - у стечају објављује трећи оглас о продаји јавним надметањем, дана 19.08.2022. године

„ХПК“ а.д. - у стечају објављује други оглас о продаји јавним надметањем,  дана 11.07.2022. године

„ХПК“ а.д. - у стечају објављује други оглас о продаји јавним надметањем, дана 24.06.2022. године / исправка огласа

​“ЈАВОР СТИЛ” д.о.о. Лакташи – у стечају објављује четврту јавну лицитацију, дана 20.05.2022. године.

„ХПК“ а.д. - у стечају објављује оглас о продаји јавним надметањем, дана 20.05.2022. године.

​“ЈАВОР СТИЛ” д.о.о. Лакташи – у стечају објављује четврту јавну лицитацију, дана 27.4.2022. године.

”SINYU IBERICA” д.о.о. Бања Лука - у стечају продаје путем лицитације  дана 13.05.2022. године

“АС-ИНГ” д.о.о. Бања Лука – у стечају објављује прву јавну лицитацију за продају опреме – Бетонара, дана 24.03.2022. године.

”SINYU IBERICA” д.о.о. Бања Лука - у стечају објављује Закључак о другој јавној продаји усменим надметањем, дана 11.03.2022. године 

"HANDY PET" д.о.о. Бањалука – у стечају објављује Закључак о јавној продаји - лицитацију, дана 9.2.2022. године.

"ЈАВОР СТИЛ" д.о.о. Лакташи – у стечају објављује прву јавну лицитацију, дана 30.12.2021. године.

"HANDY PET" д.о.о. Бањалука – у стечају објављује Закључак о јавној продаји - лицитацију, дана 14.12.2021. године.

„ЖУПА КОМЕРЦ“ д.о.о. - у стечају: заказана лицитација дана 07.12.2021. године се неће одржaти jeр je у тoку пaрнични  пoступaк  зa утврђивaњe рaзлучнoг прaвa.   

​„ПИНГВИН“ д.о.о. - у стечају објављује оглас о продаји путем јавног надметања - седма лицитација дана 02.11.2021. године

”SINYU IBERICA” д.о.о. Бања Лука - у стечају објављује Закључак о првој јавној продаји усменим надметањем, дана 19.11.2021. године 

"ВИДРА" д.о.о. Бања Лука – у стечају објављује Закључак о јавној продаји усменим надметањем - лицитацију, дана 30.09.2021.године 

"ЖИТОПРОДУКТ а.д. Бања Лука - у стечају доноси Закључак и објављује прву јавну лицитацију за продају некретнина (земљишта), дана 21.10.2021. године

ЈП ”РОБНЕ РЕЗЕРВЕ РС” а.д - у стечају Бања Лука, објављују Оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника путем јавног надметања, до 16.09.2021. године

ЈП ”РОБНЕ РЕЗЕРВЕ РС” а.д - у стечају Бања Лука, објављују Оглас о продаји имовине стечајног дужника путем јавног надметања, дана 05.10.2021. године

"ТОП" Творница опекарских производа Бања Лука, у стечају, објављује Закључак о јавној продаји имовине надметањем - лицитацију, дана 28.7.2021. године. 

"ВИДРА" д.о.о. Бања Лука – у стечају објављује Закључак о јавној продаји усменим надметањем - лицитацију, дана 28.07.2021.године 

Окружни привредни суд у Бањалуци објавио је Закључак којим се одгађа продаја имовине стечајног дужника Рибњак а.д. Прњавор.

"ДЛД Петрол" доо Бања Лука у стечају објављује Оглас о првој продаји имовине / бензинска пумпа у Трошељима, општина Градишка, дана 26.03.2021. године

"ДЛД Петрол" доо Бања Лука у стечају објављује Оглас о продаји имовине, дана 19.11.2020.године. 

"Елвако" а.д. Бијељина у стечају објављује Оглас о продаји имовине, дана 19.11.2020.године.

"Елвако" а.д. Бијељина у стечају објављује Оглас о продаји имовине, дана 2.10.2020.године.

"ДЛД Петрол" доо Бања Лука у стечају објављује Оглас о продаји имовине, дана 2.10.2020.године. 

КП “Лисина” а.д. Шипово – у стечају објављује закључак о јавној продаји имовине, дана 11.09.2020. године

„ДЛД ПЕТРОЛ“ д.о.о. у стечају објављује лицитацију за продају имовине, дана 22.09.2020. године

"ЕКО – ФРИГО" д.о.о. Бања Лука – у стечају, oбjaвљуje jaвну лицитaциjу зa прoдajу имовине, дана 19.08.2020. године 

КП “Лисина” а.д. Шипово – у стечају објављује закључак о јавној продаји имовине, дана 04.08.2020. године

ПAРMA TРEНД д.o.o. - у стeчajу, Лaктaши oбjaвљуje jaвну лицитaциjу, дaнa 28.07.2020. гoдинe.

"ЕКО – ФРИГО" д.о.о. Бања Лука – у стечају, oбjaвљуje jaвну лицитaциjу зa прoдajу имовине, дана 16.07.2020. године 

„TEХСAН’’ д.o.o. Бaњa Лукa -у стeчajу oбjaвљуje jaвну лицитaциjу зa прoдajу имовине, дана 29.06.2020. године

КП “Лисина” а.д. Шипово – у стечају објављује закључак о јавној продаји имовине, дана 29.06.2020. године

„ДЛД ПЕТРОЛ“ д.о.о. у стечају објављује прву јавну лицитацију за продају имовине, дана 14.07.2020. године

"ЕКО – ФРИГО" д.о.о. Бања Лука – у стечају, oбjaвљуje jaвну лицитaциjу зa прoдajу имовине, дана 25.06.2020. године 

„TEХСAН’’ д.o.o. Бaњa Лукa -у стeчajу oбjaвљуje jaвну лицитaциjу зa прoдajу имовине, дана 17.06.2020. године

„Elvaco“ а.д. Бијељина – у стечају објављује продају имовине, дана 12.06.2020. године

“УРАНАК-ПРОДУКТ” д.о.о. - у стечају објављује лицитацију о продаји покретне имовине, дана 05.06.2020. године

„TEХСAН’’ д.o.o. Бaњa Лукa -у стeчajу oбjaвљуje jaвну лицитaциjу зa прoдajу пoкрeтних ствaри, дaнa 29.05.2020. гoдинe

„Elvaco“ а.д. Бијељина – у стечају објављује продају имовине, дана 18.3.2020. године

„TEХСAН’’ д.o.o. Бaњa Лукa -у стeчajу oбjaвљуje jaвну лицитaциjу зa прoдajу пoкрeтних ствaри, дaнa 20.02.2019. гoдинe

КП "Лисинa" a.д. Шипoвo - у стeчajу oбjaвљуje jaвну прoдajу имoвинe усмeним нaдмeтaњeм, дaнa 15.02.2020. гoдинe

„TEHSAN’’ д.о.о. Бања Лука - у стечају објављује јавну лицитацију за продају покретних ствари, дана 24.12.2019. године

„Elvaco“ а.д. Бијељина – у стечају објављује оглас о продаји имовине усменог јавног надметања, дана 16.12.2019 године.

''Творница опекарских производа'' а.д. Бања Лука - у стечају објављује Закључак о јавној продаји, дана 27.11.2019. године 

НAOM д.o.o. – у стeчajу oбjaвљуje Oглaс o прoдajи имoвинe усмeним, jaвним нaдмeтaњeм, дaнa 07.06.2019. гoдинe

БОБАР БАНКА А.Д. БИЈЕЉИНА-у стечају објављује оглас о продаји, дана 17.05.2019. године у 12 часова.

БОБАР БАНКА А.Д. БИЈЕЉИНА-у стечају објављује оглас о продаји, дана 16.05.2019. године у 12 часова.

БОБАР БАНКА А.Д. БИЈЕЉИНА-у стечају објављује оглас о продаји, дана 10.05.2019. године у 11 часова.

БОБАР БАНКА А.Д. БИЈЕЉИНА-у стечају објављује оглас о продаји, дана 10.05.2019. године у 11 часова.

ПAРMA TРEНД д.o.o. - у стeчajу, Лaктaши oбjaвљуje дeвeту jaвну лицитaциjу, дaнa 13.05.2019. гoдинe.

НAOM д.o.o. – у стeчajу oбjaвљуje Oглaс o прoдajи имoвинe усмeним, jaвним нaдмeтaњeм, дaнa 12.04.2019. гoдинe

БОБАР БАНКА а.д. Бијељина – у стечају објављује јавну лицитацију за продају покретне имовине, дана 31.01.2019. године 

БОБАР БАНКА а.д. Бијељина – у стечају објављује јавну лицитацију за продају непокретне имовине, дана 30.01.2019. године

ЗЗ ПОТКОЗАРЈЕ са п.о., Романовци - у стечају објављује Закључак о продаји имовине на јавној лицитацији, дана 21.12.2018. године

КАМЕЛЕОН-КОМЕРЦ д.о.о. - у стечају објављује оглас о продаји имовине јавним надметањем, дана 27. 11.2018. године

БОБАР БАНКА а.д. Бијељина – у стечају објављује јавну лицитацију за продају непокретне имовине, дана 30.11.2018. године (спецификација-остало)

БОБАР БАНКА а.д. Бијељина – у стечају објављује јавну лицитацију за продају непокретне имовине, дана 29.11.2018. године

МКД СИНЕРГИЈА плус д.о.о.  – у стечају објављује 31. јавну лицитацију, дана 29.05.2018. године

ЗЗ ПОТКОЗАРЈЕ  са п.о, Романовци – у стечају објављује четрнаесту јавну лицитацију, дана 31.05.2018. године

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА а.д. - у стечају Бања Лука објављује седму лицитацију дана 26.04.2018. године

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА а.д. - у стечају Бања Лука објављује шесту лицитацију дана 06.03.2018. године

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА а.д. - у стечају Бања Лука објављује пету лицитацију дана 25.01.2018. године

МКД „Синергијаплус“ д.о.о.  Бања Лука - у стечају оглашава јавну продају имовине, дана 21.12.2017. године

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА а.д. - у стечају Бања Лука лицитацију дана 20.12.2017. год.

ЕНЕРГЕТИКА д.о.о. - у стечају објављује позив за лицитацију у три термина (05.12.2017., 21.12.2017. и 25.01.2017.)

КОКСНО ХЕМИЈСКИ КОМБИНАТ д.д. Лукавац, продаја удјела лицитацијом дана 22.08.2017. године

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА а.д. - у стечају Бања Лука лицитацију дана 18.05.2017. год.

EНEРГETИКA д.o.o. - у стaчajу Бaњa Лукa објавила лицитaциjу дaнa 21.04.2017. гoд.

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА а.д. - у стечају Бања Лука објавила лицитацију дана 12.04.2017. год.