Привредна кретања


Израда пословних информација о привредним кретањима и макроекономске анализе су редовна активност у циљу обезбјеђења квалитетне платформе за рад стручних служби Коморе, органа и тијела Коморе, као и локалних органа управе на подручју Коморе Бања Лука.

Прегледи привредних кретања користе се као радни материјали на сједницама свих органа и тијела Коморе, те представљају полазну основу за креирање приједлога и мјера за стварање бољег пословног амбијента и унапређење привреде.

Подручна привредна комора Бања Лука има потписане споразуме о међусобној сарадњи са скоро свим градовима/општинама на подручју Коморе, на основу којих се локалним заједницама врши редовно достављање мјесечних прегледа привредних кретања  и годишњих анализа финансијских резултата пословања привреде Републике Српске, Подручја Коморе Бања Лука, као и појединачних градова/општина.

Поред локалних заједница, припремљени прегледи привредних кретања и анализа пословања привреде редовно се достављају локалним развојним агенцијама, члановима Скупштине, Управног одбора, Надзорног одбора, члановима гранских Савјета и Одбора, стручним службама Коморе, другим подручним привредним коморама коморског система РС, као и другим корисницима који су исказали интерес да им се редовно достављају коморски материјали о привредним кретањима и анализе стања привреде.

Обрађују се и појединачни захтјеви локалних заједница и других корисника, те им се достављају одговори на упите, односно тражени подаци о привредним кретањима.

Према Програму рада главни материјали који се припремају:

  • Мјесечни прегледи привредних кретања у Републици Српској и подручју Коморе Бања Лука;
  • Годишња анализа финансијских резултата пословања и структура привреде Републике Српске и подручја Коморе Бања Лука, према подручјима дјелатности, величини привредних друштава и општинама подручја Коморе;
  • Секторски прегледи привредних кретања за: прерађивачку индустрију, грађевинарство, пољопривредно-прехрамбену индустрију, трговину, туризам и угоститељство;
  • Преглед спољнотрговинске размјене по општинама подручја Коморе Бања Лука;
  • Преглед спољнотрговинске размјене Републике Српске са појединачним земљама;
  • Прегледи привредних кретања за појединачне општине подручја Коморе Бања Лука (у складу са потписаним споразумима о сарадњи).

 

 

ППК БЛ - СЕКТОР ЕКОНОМИЈЕ

Татјана Вујиновић, самостални стручни сарадник за анализе и финансије
Телефон/факс: +387 51 493 108
E-mail