Природни ресурси


Пољопривреда

Укупна површина пољопривредног земљишта у Републици Српској  износи 1.299.000 ha (51.4% удјела у Босни и Херцеговини), што у односу на број становника чини приближно један хектар по становнику, а то је изнад свјетског просјека (0,24 ha% по становнику) и европског просјека (0,40 ha по становнику)

Агрокомплекс представља око 50% укупне површине  и регије Бања Лука . Пољопривредне површине представљају највише равничарски и брдски терени, брдско-планински и планински.

Сама структура површина се може представити на сљедећи начин:

  • оранице и баште 50,7%;
  • ливаде и пашњаци 45,5%;
  • остало 3,8%.

Шуме

Према апсолутној шумовитости (40%) и укупним залихама у нето прирасту дрвне масе Република Српска заузима значајно мјесто у Европи. Такође, релативна шумовитост је, у поређењу са земљама окружења, веома висока 0,67 ha по глави становника.
У регији Бања лука шуме (четинари, лишћари и необрасло шумско земљиште) покривају  површину од oko 300.000 ha.)

Рудно благо и хидро потенцијали:

  • руда гвожђа - Љубија, Омарска;
  • боксит - Мркоњић Град;
  • гипс - Нови Град, Шипово;
  • цементни лапор - Нови Град, Рамићи;
  • кречњак, Фабрика креча - Укрина;
  • грађевински шљунак и пијесак - Градишка, Србац;
  • хидро потенцијали ријеке Врбас и других ријека у регије.


Тренутна искориштеност укупних потенцијала за производњу електричне енергије у Републици Српској је око 30%, што говори о могућностима улагања и развоја овог сектора. Инсталисана снага тренутно расположивих електро-енергетских капацитета у Републици Српској износи око 1300 МW/h, која би се након реализације неколико капиталних пројекта требала утростручити (термо-електрана Станари, Гацко и Угљевик; хидро-централа Бук Бијела на ријеци Дрина; хидро-централа на ријеци Требишњици итд)

Воде (богато чистим водама):

Кроз регију протичу ријеке Врбас, Сана, Уна, Сава, Укрина, Угар и др.
Минералне воде - Лакташи, Слатина, Бања Лука, Кулаши, Мљечаница и др.