Савјети и одбори


Грански савјети и одбори су основни облик дјеловања и рада чланица у Подручној привредној комори Бања Лука.

На сједницама гранских савјета редовно се расправља актуелна проблематика одређене гране привреде, заузимају ставови и покрећу иницијативе за рјешавање утврђеног стања. Преласком на организацију Коморе на основама обавезног чланства повећао се број чланица Коморе из свих привредних грана, а имајући у виду проблематику која се неминовно наметнула у 2009. години, те значај привреде подручја на коме Комора дјелује (Град Бања Лука, Град Приједор и 19 општина), приступило се организовању гранских савјета за поједине привредне гране, са новим приступом организацији.

Тако у Комори дјелују: