Савјети и одбори


Основни облици организовања и рада у Комори заснивају се на формирању гранских савјета, а ради остваривања заједничких интереса за поједине гране привреде. У Комори дјелује укупно 11 Савјета који су образовани према претежној дјелатности коју обављају. У оквиру Савјета могу дјеловати и Одбори, ужи облик организовања уколико се ради о специфичној проблематици која није од једнаког интереса за све чланице савјета.

У Комори, према Одлуци Управног одбора, дјелују:

1. Савјет за прерађивачку индустрију,

2. Савјет за пољопривреду и прехрамбену индустрију,

3. Савјет за грађевинарство, ИГМ, комуналне и услужне дјелатности,

    ♦ Одбор за грађевинарство и ИГМ

    ♦ Одбор за комуналне и услужне дјелатности

4. Савјет за трговину,

    ♦ Одбор за промет нафтом и нафтним дериватима,

5. Савјет за туризам и угоститељство,

    ♦ Одбор за Rent a Car

6. Савјет за женско предузетништво,

7. Савјет за производњу и трговину фармацеутским производима, медицинским апаратима и здравствене услуге,

8. Савјет берзанских посредника, Пензионог резервног фонда, Берзе и Централног регистра хартија од вриједности.

9. Савјет страних инвеститора

10. Савјет за стартап

11. Савјет за креативне и културне индустрије

    ♦ Одбор за гејминг (израда видео игара, гејмери)

    ♦ Одбор за музику, продукцију, музичке фестивале

    ♦ Одбор за аудио визуелну умјетност (видео портале, мултимедије, анимацију)