Савјети и одбори - контакт


САВЈЕТ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКУ ИНДУСТРИЈУ

Секретар: Мира Поповић
Телефон: 051/493 - 105
E-mail 

САВЈЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ПРЕХРАМБЕНУ ИНДУСТРИЈУ
Телефон: 051/493 - 105
E-mail

САВЈЕТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО, ИГМ, КОМУНАЛНЕ И УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Секретар: Јагода Дедић
Телефон: 051/493 - 108
E-mail

САВЈЕТ ЗА ТРГОВИНУ,

САВЈЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО,

ОДБОР ЗА ПРОМЕТ НАФТОМ И НАФТНИМ ДЕРИВАТИМА
Секретaр: Зоран Берак
Телефон: 051/493 - 104
E-mail

САВЈЕТ БЕРЗАНСКИХ ПОСРЕДНИКА, ПЕНЗИЈСКОГ РЕЗЕРВНОГ ФОНДА, БЕРЗЕ И ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ
Секретар: Татјана Вујиновић
Телефон: 051/493 - 108
E-mail

САВЈЕТ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Секретар: Нада Будиша
Телефон: 051/493 - 105
E-mail

САВЈЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ ФАРМАЦЕУТСКИМ ПРОИЗВОДИМА, МЕДИЦИНСКИМ АПАРАТИМА И ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ
Секретар: Милена Ђуђић
Телефон: 051/493-108
E-mail

САВЈЕТ СТРАНИХ ИНВЕСТИТОРА
Секретар: Ана Благојевић
Телефон: 051/493-103
E-mail