Одбор за промет нафтом и нафтним дериватима


Одлуком о измјени и допуни Одлуке о образовању гранских савјета и одбора у ПКРС - Подручна привредна комора Бања Лука бр. 01-28-4/14 од дана 30.01.2014. године у оквиру Савјета за трговину образован је Одбор за промет нафтом и нафтним дериватима.

Рад Одбора одвија се у складу са програмским циљевима и Програмом рада Одбора за сваку годину, као и на основу захтјева чланица из области промета нафтом и нафтним дериватима. Одбор за промет нафтом и нафтним дериватима броји 7 чланова, који активно учествују у измјени сваких законских и подзаконских аката у области трговине нафтом и нафтним дериватима, како би ова област била што боље уређена квалитетним прописима. Предсједник Одбора је Саша Ћејић из привредног друштва “Biotrejd” д.о.о. Лакташи.

Чланице Одбора за промет нафтом и нафтним дериватима:

  1. BIOTREJD“ д.о.о. Лакташи
  2. NAFTACO“ д.о.о. Бања Лука (Због престанка обављања дјелатности није више члан)
  3.  „КОМПАНИЈА АРС“ д.о.о. Козарска Дубица
  4. КРАЈИНАПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
  5. ГАГИ ТРАНС“ д.о.о. Бања Лука
  6.  „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
  7.  „БОЖИЋ ПРОМЕТ“ д.о.о. Челинац

 

Секретaр: Зоран Берак
Телефон: 051/493-104
E-mail