Савјет за женско предузетништво


Савјет  за женско предузетништво Подручне привредне коморе Бања Лука  основан је 27. априла  2010. године. 

Чланице Савјета су: жене предузетнице, руководиоци предузећа и представнице институција које у свом програму имају пројекте намијењене развоју женског предузеништва.

Циљ оснивања и дјеловања је: Пружање подршке женама предузетницама кроз повећање заступљености у привреди,  повећање броја жена на руководећим мјестима , односно мјестима одлучивања,  унапређење статуса жена у области предузетништва кроз различите мјере подршке, предлагање законских рјешења која мијењају положај жена  на боље, умрежавање и регионално повезивање  са удружењима жена предузетница која дјелују при Привредним коморама или другим асоцијацијама заснованим на економској основи, учешће на конференцијама,  сајмовима, привредним мисијама и другим сличним скуповима који доприносе развоју женског предузетништва,  едукација кроз организовање семинара са различитим садржајем  намијењених искључиво предузетницама, развој пројеката и учешће у заједничким пројектима из области женског предузетништва.

Дјеловање Савјета: Савјет  ради по Програму  рада за текућу годину који се усваја на првој сједници на почетку пословне године. У програму рада Савјета су наведене основне и планиране активности за текућу годину.

Споразуми и сарадње: Савјет развија сарaдњу са удружењима жена у земљи и окружењу. Прошле године потписали смо Меморандум о разумијевању са Удружењем пословних жена у БиХ па сходно заједничким активностима на реализацији зацртаних планова ове године од 23. до 25. маја учествујемо заједно на Данима предузетништва жена у Сарајеву.

Награђивање предузетница: У оквиру Избора најуспјешнијих у привреди које сваке године организује Привредна комора Републике Српске , наш Савјет предлаже најуспјешније жене предузетнице. Било је и других избора најуспјешнијих жена , као што је избор „Lаdy bоs“, гдје смо кандидовали своје предсатвнице и имали носиоцe медаља.

Признањa:  Крајем 2012.године стигло је признање  за Савјет за женско предузетништво од  Гендер центра Владе РС за  успјешну сарадњу и допринос унапређењу равноправности жена и мушкараца у Републици Српској.

Савјет броји 11 чланица:

 1. „Сана линеа“ a.д., Kостајница
 2. Хотел „Идеја“, Бања Лука
 3. „Miltex“, д.о.о., Бања Лука
 4. „МИ Тривас“, Прњавор
 5. „Меditеrаn-Inоx“, Челинац
 6. „Дом пензионера“, Бања Лука
 7. ДИ „Бор“ д.о.о., Градишка
 8. „New sanatron“, Нови Град
 9. „Public language studio“, Бања Лука
 10. „Ауто плус“ д.о.о., Бања Лука  
 11. „Sector security“ Бања Лука     

 

Секретар: Нада Будиша
Телефон: 051/493-105
E-mail