АДРИА-ХУБ

АДРИА-ХУБ

Bridge Technical Differences and Social Suspicions Contributing to Transform the Adriatic Area in a Stable Hub for a Sustainable Technological Development

Улога ППК БЛ: партнер

Трајање: 2012 – 2016.

Опис: Пројекат АДРИА-ХУБ имао је за циљ да унапреди истраживачки капацитет и степен индустријских иновација широм Јадранског простора. Сврха АДРИА-ХУБ-а била је промоција стварања транснационалне мреже сарадње између академског свијета, пословних организација и предузећа на већем дијелу Јадранског простора.

Резултати: Пројекат је развио платформу иновативних ИКТ рјешења, способних да прикупе техничке информације са балканских универзитета и да их понуде компанијама. Иницијални тест је извршен у дрвном сектору. Пројектом је промовисано правилно позиционирање на јадранском тржишту квалификованих људских ресурса, олакшавајући запошљавање дипломираних студената, што је имало за циљ стварање плодног окружења за иновације у том подручју.

Више информација: http://international.almalaurea.it/adriahub/index.html