ADRIA-HUB

ADRIA-HUB

Bridge Technical Differences and Social Suspicions Contributing to Transform the Adriatic Area in a Stable Hub for a Sustainable Technological Development

Uloga PPK BL: partner

Trajanje: 2012 – 2016.

Opis: Projekat ADRIA-HUB imao je za cilj da unapredi istraživački kapacitet i stepen industrijskih inovacija širom Jadranskog prostora. Svrha ADRIA-HUB-a bila je promocija stvaranja transnacionalne mreže saradnje između akademskog svijeta, poslovnih organizacija i preduzeća na većem dijelu Jadranskog prostora.

Rezultati: Projekat je razvio platformu inovativnih IKT rješenja, sposobnih da prikupe tehničke informacije sa balkanskih univerziteta i da ih ponude kompanijama. Inicijalni test je izvršen u drvnom sektoru. Projektom je promovisano pravilno pozicioniranje na jadranskom tržištu kvalifikovanih ljudskih resursa, olakšavajući zapošljavanje diplomiranih studenata, što je imalo za cilj stvaranje plodnog okruženja za inovacije u tom području.

Više informacija: http://international.almalaurea.it/adriahub/index.html